Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu Kościelnym

Regulamin Czytelni

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3.2018

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminów: wypożyczalni, czytelni, korzystania z komputerów, pobierania opłat za odbitki kserograficzne i wydruki komputerowe oraz Klauzuli informacyjnej dla czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowcu Kościelnym

 

REGULAMIN  CZYTELNI

GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W  LIPOWCU  KOŚCIELNYM

 

§ 1

 

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi

    czytelnikami Biblioteki.

2. Zgłaszający się do czytelni pozostawia u bibliotekarza dokument z fotografią

    ważny na dany okres oraz  zapoznaje się z Klauzulą Informacyjną dla   

    czytelników.

3. Wszystkich korzystających z czytelni bibliotekarz wpisuje do zeszytu

    odwiedzin czytelni.

4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych, zakaz 

    palenia  tytoniu.

 

§ 2

 

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich materiałów  bibliotecznych

    zgromadzonych w Bibliotece.

2. Przyniesienie do czytelni własnych książek i czasopism czytelnik zgłasza 

    bibliotekarzowi.

3. Wypożyczonych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie

    wolno wynosić z czytelni.

4. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca wypożyczone materiały i

    otrzymuje pozostawiony dokument.

 

§ 3

 

1. Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów, doboru

    literatury na interesujący go temat, korzystania z katalogów, wydawnictw

    informacyjnych i innych  materiałów znajdujących się w Bibliotece.

 

§ 4

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i innych materiałów

    udostępnionych w czytelni.

2. Za uszkodzone książki i inne materiały biblioteczne czytelnik płaci

    odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik Biblioteki, w zależności

    od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tego tytułu Biblioteka wydaje

    czytelnikowi pokwitowanie.

 

 

§ 5

 

1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do

    Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

§ 6

 

1. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być 

    czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony

    prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje

    bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo do

    wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Kierownika

    Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

 

                      Lipowiec Kościelny, 25.05.2018r.

Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Lipowcu Kościelnym

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny